Buddion Swyddi ym Maes Gofal Cymdeithasol

Yr holl fuddion gwych a ddaw yn sgil cael Swydd ym Maes Gofal Cymdeithasol gyda Chyngor Sir Penfro, o gynllun hyfforddiant a datblygu hyd at gyflogau cystadleuol a chynlluniau pensiwn.  Gallech hefyd gael hyd at £7000 i dalu costau symud i Sir Benfro ac adleoli yno.

ID: 341 Adolygwyd: 13/2/2014