Ewch Ati i Gyflawni Hyd Eithaf eich Gallu

Yng ngeiriau ein gweithwyr cymdeithasol . . .

Gweithiwr cymdeithasol a bachgen yn cerdded bant o'r ysgolRoeddwn i'n ffodus dros ben.  Fe wnaeth y bobl o'm hamgylch fy rhoi ar ben y ffordd er mwyn imi allu cyflawni'r hyn y dymunwn ei gyflawni.  Cefais gymorth rhagorol ar y cwrs AMHP (Ymarferydd Cymeradwy ym maes Iechyd Meddwl) a ddarparwyd gan Gyngor Sir Penfro."

- Paul

Yn 2007 y dechreuais i weithio yng Nghyngor Sir Penfro ac rwyf i eisoes yn Uwch Ymarferydd mewn Gwaith Cymdeithasol; rwyf yn credu bod eich holl waith caled yn cael ei gydnabod yn y pen draw."

- George

Roeddwn i'n gynorthwyydd ym maes gwaith cymdeithasol ac fe wnes i gais er mwyn dilyn cwrs gradd mewn gwaith cymdeithasol.  Fe wnaeth yr Awdurdod fy noddi i wneud hynny, heb i mi orfod talu'r un geiniog.  Roedd gyda fi flwyddyn neu ddwy o brofiad yn barod ac felly rwy'n credu y bu hynny o gymorth imi gyda'r cyfweliadau a'r cyflwyniadau a sicrhaodd y gallwn i ymuno â'r cwrs.  Roeddwn i'n benderfynol o fynd â'r maen i'r wal, ac yn 2010 fe wnes i ymgymhwyso i fod yn Weithiwr Cymdeithasol a bellach rwyf yn gweithio ym maes Gofal yn y Gymuned."

- Steve

Roeddwn i'n gynorthwyydd lles i'r Cyngor pan gefais i'r cyfle i ddilyn yr hyfforddeiaeth hon.  Roedd lle ar gael imi ar y cwrs gradd tair blynedd mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.  Bûm yn astudio llawn amser ac yn gweithio gyda gwahanol dimau gwaith cymdeithasol yn ystod y gwyliau.  A nawr rwyf yn weithiwr cymdeithasol ac yn aelod o'r tîm sy'n ymdrin â chamddefnyddio sylweddau.  Fe ymunais i â'r tîm camddefnyddio sylweddau yn yr haf ac roeddwn i'n dwlu ar y gwaith.  Ac felly fe benderfynais taw hwn oedd y maes y dymunwn weithio ynddo.  Mae dilyn y llwybr hwn wedi bod yn brofiad bendigedig."

- Ellie

ID: 358 Adolygwyd: 5/2/2014