Cyflogau Gweithwyr Cymdeithasol

Swydd

Cyflog Sylfaenol

Gweithiwr Cymdeithasol Hyd at £34,288
Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Hyd at £39,019
Rheolwr Cynorthwyol Tîm Hyd at £40,660
Rheolwr Tîm Hyd at £44,387

 

Mae'r cyflogau sylfaenol a ddangosir ar gyfer gweithwyr cymdeithasol ac uwch ymarferwyr gwaith cymdeithasol yn cynnwys uchafswm atodiad y farchnad o £3,000 y flwyddyn. Efallai bydd lefel is atodiad y farchnad yn gymwys mewn rhai achosion. Mae'r cyflogau sylfaenol a ddangosir ar gyfer Rheolwyr tîm cynorthwyol a Rheolwyr tîm yn cynnwys uchafswm atodiad y farchnad o £1,000 y flwyddyn. Bydd atodiadau'r farchnad yn cael eu talu mewn dau randaliad, ac maen nhw'n amodol ar delerau ac amodau ac adolygiad blynyddol.

 

ID: 345 Adolygwyd: 16/5/2016