Ynglŷn â Chyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro - Neuadd y Sir Yng Nghyngor Sir Penfro rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid.  Ymysg ein gwasanaethau niferus mae ysgolion, gofal cymdeithasol, llyfrgelloedd, cynnal a chadw heolydd, canolfannau hamdden, a chasglu sbwriel a nwyddau i'w hailgylchu.

Trwy reoli ein cyllideb yn ofalus rydym wedi sicrhau bod gyda ni hanes cadarn o ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf; ar yr un pryd rydym yn sicrhau bod symiau'r dreth gyngor yn llawer is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru. 

Rydym yn cydweithio fel cyfangorff; trwy gyd-ysgwyddo'r cyfrifoldeb am yr hyn a wnawn, trwy rannu ein problemau a gweithio ledled ffiniau mewnol er mwyn cynnig atebion priodol.

Mae gennym ni, fel cyfangorff, ymdeimlad pendant o bwrpas:

"Sicrhau bod Sir Benfro'n ffyniannus a'i bod yn parhau i fod yn lle arbennig sy'n llawn bwrlwm."

Yn y pen draw dyna pam yr ydym yn ceisio bodloni disgwyliadau rhesymol ein cwsmeriaid a darparu gwasanaethau sy'n effeithlon a dibynadwy mewn ffyrdd sy'n gyfleus ar eu cyfer.

 

ID: 366 Adolygwyd: 13/2/2014