Hyfforddiant a Datblygu

Gweithiwr cymdeithasol a merch wrth gyfrifiadur. ▪ Rhaglen mewn swydd â chanmoliaeth uchel iddi, ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol sydd newydd gymhwyso ac sydd yn eu blwyddyn gyntaf o ran gweithio

▪ Adolygiad perfformiad a datblygiad personol, dull ymarferol a didrafferth o weld yn union beth yw'r anghenion dysgu a datblygu ar gyfer gwaith cymdeithasol a gweithwyr eraill

▪ Amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a gynhelir yn fewnol yn yr awdurdod, gan gynnwys hyfforddi a mentora, sy'n cael ei gyd-ategu gan ddatblygiad proffesiynol â strwythur iddo, wedi'i addasu'n bwrpasol i fodloni anghenion swyddi unigol mewn gwaith cymdeithasol

ID: 346 Adolygwyd: 6/2/2014