Pensiwn a Buddion eraill

• Aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - cynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio ‘cyfartaledd gyrfa'

Gwyliau Blynyddol

• Isafswm o 25 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (i weithwyr llawn amser) yn codi i 30 diwrnod ar ôl gwasanaeth parhaus o 5 mlynedd i'r llywodraeth leol

Llesiant

• Gwasanaeth iechyd galwedigaethol proffesiynol mewnol a mynediad at gymorth cwnsela

Cyfnod Mamolaeth

• Cynllun cyflog mamolaeth alwedigaethol hael, yn ychwanegol at fuddion statudol

Cydbwysedd Gwaith-Bywyd

• Gweithio hyblyg a pholisïau teulu-gyfeillgar eraill

Buddion Eraill

• Cynllun taleb gofal plant; cynllun beicio i'r gwaith; aelodaeth gorfforaethol canolfan hamdden; ystod o ddisgowntiau gan werthwyr a chyflenwyr i weithwyr Cyngor Sir Penfro

ID: 348 Adolygwyd: 16/5/2016