Polisi Preifatrwydd

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fyddwch yn ymweld ag www.jobs-in-socialcare.co.uk byddwn yn casglu gwybodaeth cofnod safonol y we a manylion eich patrymau ymddwyn wrth ddefnyddio ein gwefan.  Byddwn yn gwneud hyn er mwyn gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr ar wahanol rannau'r wefan.  Byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd nad yw'n dangos pwy ydych chi.  Fyddwn ni ddim yn ceisio gweld pwy yw'r bobl sy'n defnyddio ein gwefan.  Fyddwn ni ddim yn cysylltu unrhyw ddata a fydd yn cael eu casglu o'r wefan hon gydag unrhyw wybodaeth sy'n dangos pwy yw pobl o unrhyw ffynhonnell.  Os bydd arnom ni eisiau casglu gwybodaeth sy'n dangos pwy yw pobl trwy ein gwefan, byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn.  Byddwn yn gwneud hynny'n glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn egluro'r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud â hi.    

Defnyddio cwcis gan Gyngor Sir Penfro

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu dodi ar y ddyfais y byddwch yn ei defnyddio i fynd at y wefan.  Maent yn cael eu defnyddio'n gyffredin iawn i wneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y wefan.   

Fe gewch chi ddileu a rhwystro pob cwci oddi ar ein gwefannau, ond o ganlyniad ni fydd rhannau o'r wefan yn gweithio.   

Cwcis Hollol Angenrheidiol

1. Mae'r tabl isod yn egluro'r cwcis y byddwn yn eu defnyddio a pham  

Cwci Enw Diben
  ASP.NET_SessionId Mae'r cwci hwn yn angenrheidiol a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

COMS - System Rheoli Cynnwys

COMS_COOKIE
Values:
"Browser" = y math o borwr wnaethoch chi ei ddefnyddio gyda'ch ymweliad diwethaf
"Connection" y math o ddata a ddefnyddiwyd ddiwethaf
"Language" yr iaith gafodd ei gosod ar eich porwr yn yr ymweliad diwethaf
"IPAddress" gwe-gyfeiriad eich ymweliad diwethaf.

Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu'r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr ar bob rhan o'r wefan ac a yw pobl yn dod yn ôl at y wefan.  Mae'n cael ei ddefnyddio i helpu i gynllunio'r wefan a chyfeirio ymdrech tuag at rannau sy'n boblogaidd.   .
Mae'r cwci hwn yn cael ei ddileu wedi 24 awr.

  COMS_POLL
Values:
"PollID" - cyfeirnod yr arolygon barn y gwnaethoch chi bleidleisio ynddynt
"Haskeys" - baner sy'n dangos bod y cwci yn ddilys
Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i ddangos eich bod chi, neu rywun sy'n defnyddio eich dyfais, wedi pleidleisio mewn arolwg barn ar y wefan.  Yna mae'n cael ei wirio pan fyddwch chi'n mynd ar y wefan a fydd y wefan ddim yn rhoi'r cyfle i chi bleidleisio eto.  Mae'r cwci hwn yn cael ei ddileu wedi 30 o ddyddiau.    
Nid yw'n cofnodi'r modd yr ydych yn pleidleisio ar unrhyw fater.
  COOKIEASSENT I gofnodi a yw defnyddiwr wedi derbyn defnyddio'r cwcis ar wefan Cyngor Sir Penfro.
  pcc_styleContrast
pcc_styleSize
Defnyddir y rhain i newid cyferbynnedd i gyferbynnedd gwelededd uchel neu dawel; neu faint ffont am resymau hygyrchedd.
Google Analytics  _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan.  Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau a'n helpu ni i wella'r wefan.  Mae'r cwcis yn casglu'r wybodaeth yn ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan, o ble daeth yr ymwelwyr a'r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.
Tribal Family Information System PESearchCookie Defnyddir i gadw moddion adnabod Darparwyr a ddychwelir mewn chwiliadau ac a ddewisir ar gyfer eu cynnwys mewn ‘Basket / Printing'. Dim diwedd wedi ei osod.
  PECompareCookie Defnyddir i gadw moddion adnabod Darparwyr at ddibenion cymharu. Dim diwedd wedi ei osod.
  PELanguageCookie Mae'n cadw'r iaith y mae'r defnyddiwr wedi ei dewis. Dod i ben wedi 12 awr.
  PETestCookie Defnyddir i brofi a oes cwcis wedi eu galluogi yn y porwr.  Cael eu creu yna eu dileu ar unwaith.
WebOpac
Libraries System
CardId
Pin
Name
Institution
SITE
Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi'n awtomatig pan fydd y sesiwn WebOpac session yn cael ei dechrau.
Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]
Defnyddir y cwcis hyn i atal rhag gwahodd cwsmeriaid i gymryd rhan nifer o weithiau yn yr un arolwg.  Nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddata sy'n dangos pwy yw pobl. Os byddwch yn gwrthod y cwcis hyn ni fyddwch yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

Mae'r rhan fwyaf o'r porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o'r cwcis trwy osodiadau'r porwr. Fe gewch ragor o wybodaeth am gwcis, yn cynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut mae eu rheoli a'u dileu, ar y wefan www.allaboutcookies.org (agor ffenestr newydd)

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar bob gwefan, ymwelwch ag
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cwcis YouTube

Rydym yn mewnosod fideos o'n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd lefel uwch YouTube.  Gallai'r modd hwn osod cwcis ar y ddyfais rydych yn eu defnyddio i fynd ar ein gwefannau unwaith y byddwch yn clicio ar chwaraewr fideos YouTube, ond ni fydd YouYube yn cadw gwybodaeth o gwcis sy'n fodd i adnabod pobl ar gyfer ailchwarae fideos mewnosodedig gyda'r modd preifatrwydd lefel uwch.  Fe gewch ragor o wybodaeth ar dudalen wybodaeth mewnosod fideos YouTube. 

2. Pobl sy'n galw ein Canolfan Alw

Pan fyddwch yn galw Canolfan Gysylltu Cyngor Sir Penfro byddwn yn casglu gwybodaeth angenrheidiol.  Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i helpu i'w gwneud yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Sylwch, os gwelwch yn dda, y gellid recordio galwadau i'n Canolfan Gysylltu i ddibenion hyfforddi.

3. Dolenni at wefannau eraill

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni, oddi mewn i'r wefan hon, at wefannau eraill.  Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill y byddwch yn ymweld â hwy.

4. Newidiadau yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.  Y tro olaf y diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn oedd Mai 2012.

 

ID: 364 Adolygwyd: 13/2/2014