Swyddi Gwag mewn Gwaith Cymdeithasol

Gweithwraig cymdeithasol ar ei ffôn mewn lleoliad hyfryd Rydym yn darparu amrywiaeth eang o ofal cymdeithasol a gwasanaethau cymorth i ddiwallu'r anghenion unigol sydd gan bobl yn Sir Benfro, er mwyn eu cynorthwyo i fyw bywydau mor annibynnol a bodlon ag y bo modd.  Ein dyletswydd gyfreithiol ni yw diogelu pobl, gan gynnwys plant a phobl ifanc rhag cael eu niweidio, eu hesgeuluso neu eu cam-drin.  Efallai y bydd ar bobl angen gofal cymdeithasol neu gymorth yn ystod argyfwng, oherwydd eu bod yn oedrannus neu am fod gyda hwy afiechyd hirdymor neu anabledd, neu am eu bod yn gofalu am bobl eraill.

 

 

ID: 340 Adolygwyd: 28/8/2018