Swyddi Trwy E-bost

Beth am Ymuno â'n Cronfa o Bobl Ddawnus mewn Gwaith Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol a Bachgen ar y Traeth Yn ogystal â'r swyddi gwag yr ydym wedi eu hysbysebu rydym hefyd yn llunio cofrestr o weithwyr cymdeithasol cymwysedig sydd â diddordeb mewn cynorthwyo i wneud gwahaniaeth trwy ddod i weithio ym maes gofal cymdeithasol yn Sir Benfro.

Unwaith y byddwch chi wedi cael eich dodi ar ein cofrestr byddwn yn anfon e-bost atoch er mwyn ichi gael gwybod am swyddi gwag sy'n cael eu hysbysebu.

Rydym wastad yn chwilio am weithwyr cymdeithasol dawnus i ymuno â'n tîm gofal cymdeithasol.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw'n hollol gydgyfrinachol ac fe gaiff ei thrin hefyd yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Ewch ati i ymgofrestru heddiw er mwyn ichi wneud gwahaniaeth.

 

 

ID: 339 Adolygwyd: 28/8/2018